Lid worden

Lid worden van de vereniging!

Gewoon lid: personen die afgestudeerd zijn als psycholoog met specialisatie op het gebied van de Neuropsychologie aan een universiteit in de Europese Economische ruimte.

Afgestudeerden die niet voldoen aan kwalificatie-eisen met betrekking tot een eis inzake het vak neuropsychologie in het studiecurriculum of de Nederlandstalige context kunnen aspirant-lid worden. Universitair studenten die psychologie studeren aan een universiteit in Nederland of België met een specialisatie op het gebied van de Neuropsychologie kunnen aspirant-lid worden.

 

Aanmeldingsprocedure:

Als u lid wilt worden dan moet u het aanmeldingsformulier, op te vragen via info@nvbn.nl, volledig invullen en ondertekenen.

Stuur per post een gewaarmerkte kopie van het universitaire bachelordiploma, propedeusediploma, kandidaatsdiploma, kandidaatsexamen of daarmee gelijkwaardig diploma en een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst op naar de secretaris van de NVBN. Het bestuur controleert en archiveert deze formulieren en bewijsstukken.

U ontvangt bericht van het bestuur of u geaccepteerd bent als gewoon lid of aspirant lid. U ontvangt een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement (per mail). U wordt verzocht van de kennis inhoud te nemen. U ontvangt van de penningmeester een factuur voor het betalen van de verschuldigde contributie. De contributie voor gewone leden bedraagt € 40,- en € 25,- voor aspirant-leden.

Meer informatie over de NVBN, het huishoudelijk regelement en de oprichtingsakte van de vereniging, kunt U opvragen via info@NVBN.nl

Lidmaatschap NVBN

 

  • Universitaire opleiding psychologie met succesvolle afronding van de volgende vakken: klinische neuropsychologie en klinische psychologie en testpsychologie/testconstructie
  • Praktische ervaring in de neuropsychologie blijkens: een succesvol volbrachte stage in de neuropsychologie (wetenschappelijk danwel klinisch) of minimaal 6 maanden promotie-onderzoek in de neuropsychologie of minimaal 6 maanden klinische neuropsychologische werkervaring.

 

Aspirant lidmaatschap NVBN

 

  • Student van de universitaire opleiding psychologie
  • Indien aan een of meer van de bovenstaande eisen niet wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld geen afgerond vak klinische neuropsychologie of minder dan 6 maanden klinisch neuropsychologische werkervaring.
  • Het bestuur kan voorts personen die aantoonbare expertise hebben verworven op het gebied van de neuropsychologie maar niet aan de bovenstaande eisen voldoen, toelaten als aspirant-lid

 

Meer informatie over waarmerken KLIK HIER

Copyright 2009-2014 © NVBN. All Rights Reserved