Informatie over waarmerken

Waarom waarmerken?

Wij willen dat de leden van de NVBN echte neuropsychologen zijn, met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de neuropsychologie op universitair niveau. Dit kunnen wij controleren aan de hand van de vakken die op de bul en cijferlijst van het universitaire diploma vermeld zijn. Waarmerken betekent dat de universiteit die de bul en cijferlijst heeft verstrekt, op de kopie ervan met een stempel, handtekening en datum aangeeft dat de kopie overeenstemt met het origineel.Als vereniging behartigen wij de belangen van de leden. Als tegenprestatie vragen wij dat de leden zorgen voor de juiste aanmeldingspapieren. Bedenk dat wij als vereniging geen serieuze belangenbehartiger zijn bij een ministerie of bestuursrechter als blijkt dat de leden niet voldoen aan de eisen. Wij denken dat iedereen in staat moet zijn om voor de juiste aanmeldingspapieren te zorgen.

Waar kunt u documenten laten waarmerken

  • Bij het loket van de gemeente waarin u woont kunnen kopieën van allerlei documenten (inclusief diploma’s van onderwijsinstellingen) gewaarmerkt worden. Deze balie is meestal op werkdagen geopend. Informeer bij de informatiebalie of Burgerzaken. Er zijn kosten aan verbonden.
  • Bij de algemene inschrijvingsbalie voor studenten aan de universiteit die de bul en cijferlijst heeft uitgereikt (dus waar u bent afgestudeerd). Hiervoor moet u de bul en cijferlijst en de kopieën ervan meenemen. Deze balies zijn meestal op werkdagen geopend. Het waarmerken is meestal gratis. Informeert u voor alle zekerheid zelf bij uw eigen universiteit.
  • Via een notariskantoor kunt u eveneens het waarmerken van kopieën van documenten laten verzorgen. Er zijn kosten aan verbonden.
  • Op de website van het DUO kunt u zelf in het diplomaregister een digitaal uittreksel maken van uw diplomagegevens: http://www.duo.nl/particulieren/diplomas/diplomaregister/uittreksel-diplomagegevens.asp. Stuur dan wel een kopie van uw cijferlijst mee.

 

Wellicht ten overvloede

BIG registratienummers bevatten niet de relevante informatie en kunnen niet dienen als vervanging van gewaarmerkte kopieën van de universitaire bul en cijferlijst.

Copyright 2009-2014 © NVBN. All Rights Reserved