Bestuur

Bestuur

 

Voorzitter dr. Jacqueline L. Mulder

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, in de Klinische psychologie en Psychonomie, met als accent Neuropsychologie van Volwassenen (met Neuropsychologie van het Kind als bijvak). Ik heb enkele jaren als onderzoeker gewerkt aan de Universiteit Utrecht en daarna bij een uitgever van psychologische tests. In 1997 ben ik gepromoveerd. Ik ben (mede)auteur van 6 (neuro)psychologische tests (KAIT, K-SNAP, VLGT, WFT/ FFT en CDT) en het Handboek neuropsychologische diagnostiek. Sinds 2000 werk ik als neuropsycholoog in het HagaZiekenhuis, waar ik neuropsychologische diagnostiek verricht bij volwassen en bij bejaarde patiënten met hersenaandoeningen. Ik ben lid van de Nederlandse expertgroep frontotemporale dementie. In het ziekenhuis verricht ik interne audits voor het Nederlands Instituut voor het Accrediteren van Zorginstellingen (NIAZ) en ik ben gespreksleider voor het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS).

(E-mail: j.mulder@nvbn.nl)

 

Penningmeester Bert Vanhaelen

In 2000 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in wat toen nog de ‘vrije afstudeerrichting neuropsychologie’ heette. De voorloper van de huidige studies neuropsychologie. In datzelfde jaar ben ik gaan werken bij een grote GGZ instelling in noordelijk Zuid-Holland, die net een project waren begonnen om diagnostiek en hulpverlening te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Mijn taak hierin was en is het verrichten van diagnostisch onderzoek bij alle leeftijdsgroepen, vooral op neuropsychologisch gebied. Omdat mijn studie destijds zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen omvatte sloot het goed aan bij de brede groep die nu bediend wordt. Vanwege de nog steeds zeer beperkte kennis op het gebied van (diagnostische) neuropsychologie bij mensen met een verstandelijke beperking ben ik tevens actief lid van de diagnostiekwerkgroep van het landelijk kenniscentrum LVG en zo bezig met ontwikkelen van verantwoorde diagnostische middelen.

Via een congres kwam ik in aanraking met de NVBN. De doelstellingen en de kleine, maar zeer gerichte en professionele organisatie spraken me aan. Niet al te lang na mijn lidmaatschap werd ik gevraagd penningmeester te worden. Deze functie heb ik na enige overweging, maar met overtuiging geaccepteerd en ik zal mij ervoor blijven inzetten om de NVBN zowel inhoudelijk als financieel een gezonde vereniging te laten zijn.

(E-mail: b.vanhaelen@nvbn.nl)

 

Secretaris Thom Buskermolen

Ik ben in 2009 begonnen aan de opleiding psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ben op dit moment bezig met mijn laatste jaar van de Master Klinische Neuropsychologie. De hele opleiding heb ik me gericht op de (neuro)psychologie van volwassenen en ouderen. Ik heb zowel de minor Biologische Psychologie als de minor Klinische en Cognitieve Neuropsychologie met succes afgerond (beide met b-these). In de laatste fase van mijn opleiding ben ik stage aan het lopen bij op de afdeling Neuropsychologie en het Geheugencentrum van een opleidingsziekenhuis. Tevens ben ik mijn scriptie over autorijden bij beginnende dementie aan het afronden. Naast opleiding zet ik me in voor de Zonnebloem als algemeen vrijwilliger. Voor de NVBN houd ik me bezig met het zoeken naar vacatures, congressen/symposia en bij/nascholingen. Suggesties zijn altijd welkom.

(E-mail: t.buskermolen@nvbn.nl)

 

Beheerder LinkedIn pagina Rozeni Lopes da Silva

Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië, waar ik afgestudeerd ben in Taal en Letterkunde (richting Portugese taal- en Literatuur). In 2011 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik extra ervaring opgedaan met neuropsychologische diagnostiek bij ouderen met een dementiesyndroom. Daarna heb ik stage gelopen en tijdelijk gewerkt in een topklinisch ziekenhuis in Den Haag, waar ik neuropsychologisch onderzoek heb verricht bij volwassenen en ouderen met diverse hersenaandoeningen en dementiesyndromen. Tevens heb ik gewerkt als neuropsycholoog in een zorginstelling in West-Friesland. Daar was ik verbonden aan de afdelingen Psychogeriatrie (PG) en Revalidatie, waar ik vooral werkzaam was op het gebied van behandeling en begeleiding van de bewoners/cliënten, teambegeleiding en neuropsychologische diagnostiek. Momenteel werk ik als neuropsycholoog freelancer bij een onderzoeksinstituut in Brazilië.

(E-mail: r.lopes@nvbn.nl)

 

 

Copyright 2009-2014 © NVBN. All Rights Reserved